www.krzysztof-okonski.ukw.edu.pl


KONTAKT:

dr Krzysztof Okoński

Katedra Germanistyki (Zakład Kulturoznawstwa)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz

tel. (52) 360 84 50 (sekretariat)

mail: k.okonski@ukw.edu.pl 

DYŻUR W SESJI ZIMOWEJ 2018/2019:

WTOREK, 29.01.2019, godz. 11.45 - 12.30 s. 214.

tel. (52) 341 14 02 (wew. 37)