Krzysztof Okoński - strona dydaktyczna

Deutsch als Fremdsprache

Arbeitsblätter - Lese- und Hörverstehen - Zusatzmaterialien - DaF-Portale

Germanistyka w sieci

Czasopisma - portale - bazy danych - archiwa - konferencje

Cyfrowa humanistyka

Portale - archiwa - digitalizacja mediów - nowe media w edukacji  

stat4u